25696 - Κάθε στιγμή

Ν. Λυγερός

Κάθε στιγμή
που ζήσαμε
στο Göttingen
δεν θέλουμε
να την ξεχάσουμε
γιατί είδαμε
τα γράμματα
της νοημοσύνης
του παρελθόντος
και συνεχίσαμε
να χτίζουμε
τη γέφυρα
του μέλλοντος
με τα στοιχεία
της πόλης
που υπήρχαν
ήδη τότε
όταν ζούσε
ο Καραθεοδωρή.