Η συμβολή του Πυθαγόρα στις μαθηματικές γνώσεις. L’apport de Pythagore sur les connaissances mathématiques.

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Talks

“Η συμβολή του Πυθαγόρα στις μαθηματικές γνώσεις. L’apport de Pythagore sur les connaissances mathématiques.” Αθήνα, Athènes 26/01/2005.