25716 - Με την Μεγάλη Ιδέα

Ν. Λυγερός

Με την Μεγάλη Ιδέα
ως νοητικό σχήμα
δημιουργήθηκε το πεδίο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
χωρίς να το αντιλαμβάνονται
όλοι όσοι εξετάζουν
τα δεδομένα
του παρελθόντος
και δεν αναλύουν
τη χρονοστρατηγική
που διασχίζει
τόσους αιώνες
για να πει
την ίδια αλήθεια
ακόμα κι αν κανένας
δεν το μαθαίνει
από τις κοινωνίες
της αδιαφορίας
και της λήθης.