25720 - Με το αρμενικό

Ν. Λυγερός

Με το αρμενικό
και το κουρδικό
έχουμε όλοι μας
παραδείγματα
αντίστασης
προς μίμηση
έτσι τώρα
είναι θέμα
δικής μας
πρωτοβουλίας
να εκφραστούμε
ενεργητικά
και να δράσουμε
αποτελεσματικά
για ν’ αλλάξουμε
αυτά που θεωρούν
δεδομένα
οι περισσότεροι
γιατί δεν ξέρουν
από χρονοστρατηγική.