2577 - Η αρχή της αντίστασης

N. Lygeros

Πάνω στο χρώμα του σιταριού 
πέσαμε όλοι μαζί 
για να μη μας χωρίσει 
ο θάνατος της γης μας. 

Πιάσαμε το χώμα της πέτρας 
λίγο πριν αγκαλιάσουμε 
για τελευταία φορά 
την ιστορία της πατρίδας μας. 

Κάτω από το σώμα του λαού 
χάσαμε την πρώτη μας ελπίδα 
για να ελευθερώσουμε τη μνήμη 
από τη σιωπή του σκότους.