25893 - Με τον ζεόλιθο

Ν. Λυγερός

Με τον ζεόλιθο
οι μοναχοί
καταλαβαίνουν
ότι με τρία χρόνια
μπορούν να βοηθήσουν
το Μοναστήρι τους
για όλα τα επόμενα χρόνια
και αυτό είναι
το κέρδος τους
όταν τον βάζουν
στις καλλιέργειές τους
αφού μαθαίνουν
πώς λειτουργεί
και πώς προστατεύει
το κοινό τους έργο
λόγω της γης
έτσι αρκεί
να τους το πεις
και αυτοί
θα κάνουν
το πρέπον
γιατί δεν είναι
καθόλου ανάγκη
να τους πείσεις.