2593 - Σπάνιες έννοιες

N. Lygeros

Πώς να εξηγήσεις τη Μεγάλη Πείνα 
σε άτομα που δεν ξέρουν 
τι σημαίνει πείνα; 

Πώς να εξηγήσεις μια Γενοκτονία 
σε άτομα που δεν ξέρουν 
τι σημαίνει θάνατος; 

Πρέπει να μιλήσεις 
για την πείνα του θανάτου 
και για τον θάνατο της πείνας.