25958 - Ενώ τα θύματα

Ν. Λυγερός

Ενώ τα θύματα
ψάχνουν τις λέξεις
για να χαρακτηρίσουν
το έγκλημα
που έχουν
υποστεί
οι θύτες
είναι πάντα
κατανοητοί
ακόμα
και στους αδιάφορους
γιατί ξέρουν
να προσεγγίσουν
όσους δεν ξέρουν
την αλήθεια
και δεν θέλουν
να μάθουν
από μόνοι τους
την ουσία
κι επειδή
περιμένουν
τα μασημένα
πάντα βρίσκουν
ένα θύτη
να τους χαλάσει.