25973 - Ο αγώνας για τις γενοκτονίες

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας για τις γενοκτονίες
μας κάνει να φαινόμαστε
πιο μικροί
γιατί είναι τόσο μεγάλος
που κανείς δεν μπορεί
να τον αγκαλιάσει
με δύο χέρια μόνο
έτσι χρειαζόμαστε
ο ένας τον άλλον
για να γίνουμε
μια αλυσίδα ικανή
να προστατέψει
όλους τους αθώους
και σε αυτό το πλαίσιο
πρέπει ν’ αξιοποιήσουμε
και τις προτάσεις
του Raphaël Lemkin
του εφευρέτη της έννοιας
της γενοκτονίας
για να προωθήσουμε
όχι μόνο την αναγνώριση
αλλά και την όλη
διαδικασία διόρθωσης.