25989 - Τα πάτρια εδάφη

Ν. Λυγερός

Τα πάτρια εδάφη
δεν επιστρέφονται
αλλά διεκδικούνται,
μπορείς να επιστρέψεις
εδάφη
αλλά όχι τα πάτρια
διότι έχουν ιστορία
και αυτή παραμένει,
δεν είναι λοιπόν
μόνο και μόνο
μια γεωγραφική έννοια
του χώρου
διότι είμαστε λαός
του πολιτισμού
και του Χρόνου
έτσι αυτά
σχετίζονται περισσότερο
με την έννοια
του αυτοχθόνου
και γι’ αυτό το λόγο
πρέπει να βασιστούμε
και σ’ αυτό
για τη διεκδίκηση
των δικαιωμάτων μας.