26042 - Ο Ποντιακός αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο Ποντιακός αγώνας
δεν πρέπει
να παραμένει
μόνο και μόνο
στο εθνικό
επίπεδο
αν θέλεις όντως
να έχει γνήσια
αποτελέσματα
για το μέλλον
διότι η γενοκτονία
είναι πάντα
μια υπόθεση
με διεθνή εμβέλεια
κατά συνέπεια
πρέπει τα εμπόδια
να ξεπεραστούν
και από τα τοπικά
να περάσουμε
επιτέλους
στα ολικά
που αλλάζουν
τα πάντα
κι ενεργοποιούν
τη διαδικασία
διόρθωσης.