26043 - Ο Πόντος

Ν. Λυγερός

Ο Πόντος
δεν είναι απλώς
μια τοποθεσία
αλλά μια ιστορία
και γι’ αυτόν τον λόγο
είναι κατεχόμενος
και πρέπει
ν’ απελευθερωθεί
με το Κουρδιστάν
και την Αρμενία
πάντοτε
στο πλαίσιο
της Συνθήκης
Σεβρών
απλώς πρέπει
οι αγωνιστές
να προετοιμαστούν
και στη διασπορά
κι όχι μόνο
να περιμένουν
δράσεις
από το εσωτερικό
δίχως υποστήριξη
από τη διεθνή
κοινότητα.