26044 - Διάβασε

Ν. Λυγερός

Διάβασε
τα δικαιώματα
που έχεις
ως αυτόχθων λαός
κι ενεργοποίησε
τους δικούς σου
για να μάθουν
τι καταφέραμε
ήδη
από τώρα
για να μην περιμένουν
πρωτοβουλία
από τους άλλους
αφού όλα
μπορούν
να γίνουν
με τις πράξεις μας
διότι υπάρχει
η ιστορία
του παρελθόντος
και η στρατηγική
του μέλλοντος
που λειτουργούν
ως γέφυρα
για τον αγώνα.