26091 - Με το Atari

Ν. Λυγερός

Με το Atari
οι μαθήτριες
εξοικειώθηκαν
με την ιδέα
ότι μια πέτρα
μπορεί να είναι
σημαντική
και πρέπει
να προστατευτεί
αν εξαρτάται
όλος ο αγώνας
από αυτή
έτσι είδαν
ολικά
το τοπικό
στοιχείο
του Go.