Τα μαθηματικά μοντέλα στα δακτυλικά εξάμετρα του Ομήρου. Les modèles mathématiques dans les hexamètres dactyliques de Homère.

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Talks

“Τα μαθηματικά μοντέλα στα δακτυλικά εξάμετρα του Ομήρου. Les modèles mathématiques dans les hexamètres dactyliques de Homère.”
Τμήμα ελληνικής φιλολογίας. Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 14/06/2005. 14/06/2005.