26277 - Έξυπνες πράξεις

Ν. Λυγερός

Έξυπνες πράξεις
ν’ αναζητάς
κι όχι μόνο κινήσεις
και θα δεις τελικά
ότι θα είναι καλές
γιατί βοηθούν
τον κόσμο
που έχει ανάγκη
για να ζήσει
ελεύθερος
δίχως εμπόδια
τότε θ’ ανακαλύψεις
ότι η Έξυπνη Παιδεία
είναι μια σκέψη
συγκροτημένη
που αλλάζει
τα δεδομένα
του παρελθόντος
για να δημιουργήσει
το μέλλον
που δεν φαντάζεσαι
ακόμα.