26297 - Είμαστε οι επόμενοι

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα αγγλικά Βασιλική Τσατσαμπά

H: Δεν ξέρω το σενάριο.
N: Εννοείς μετά τη διακλάδωση…
H: Προσπάθησα… αλλά ήταν αδύνατο.
N: Αλλά η ανακατασκευή είναι δυνατή.
H: Μπορεί… Ποιος ξέρει;
N: Αυτή ξέρει.
H: Είναι μια ισχυρή δυνατότητα.
N: Ας το κάνουμε λοιπόν.
H: Τώρα αμέσως;
N: Είμαστε οι επόμενοι.
H: Κατάλαβα.
N: Η θέση στο χωροχρόνο έχει αλλάξει.
H: Αλλά όχι ο στόχος.
N: Ο Χρόνος είναι μαζί μας.
H: Όσο παράγουμε έργο για την Ανθρωπότητα.
N: Δεν υπάρχει άλλος λόγος.
H: Το είδα.
N: Το νευρωνικό δίκτυο λειτουργεί.
H: Λειτουργεί τώρα.
N: Μετά την επιστροφή.
H: Άρα έχουμε νέα αποστολή.