Ανθρώπινη στρατηγική. Stratégie humaine.

Ν. Λυγερός

“Ανθρώπινη στρατηγική. Stratégie humaine.” Πρώτο θερινό σχολείο: Δυναμικές στρατηγικές στην Εκπαίδευση. Première école d’été : Stratégies dynamiques dans l’éducation. Delfoi, Delphes, Grèce 21/08/2005.

Aspaite.com:

Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #71: