26505 - Η Αρμενία

Ν. Λυγερός

Η Αρμενία
δεν είναι μόνο
μία χώρα
αλλά η ασπίδα
η ανατολική
του Χριστιανισμού
ενάντια σε επιθέσεις
που δεν μπορείς
ν’ αντιληφθείς
παρά μόνο
όταν δεις
τι σημαίνει
η γενοκτονία
ως έγκλημα
κατά της Ανθρωπότητας
τότε θα ξέρεις
το νόημα
της Αρμενοσύνης
και για σένα
στο μέλλον.