26641 - Το σκάκι

Ν. Λυγερός

Το σκάκι
είναι εργαλείο
ανάπτυξης νοημοσύνης
κι ενίσχυσης σκέψης
γιατί από την αρχή
είναι μοντελοποίηση
της πραγματικότητας
σε κρίσιμη φάση
για να έχουμε
την παιδεία
της κρίσης
κι όχι μόνο την ομαλή
έτσι ώστε
την κατάλληλη στιγμή
να χρησιμοποιήσουμε
νοητικά σχήματα
που μάθαμε
κι ενσωματώσαμε
για να ανταπεξέλθουμε
στις προκλήσεις
και ν’ αντισταθούμε
στις επιθέσεις
της βαρβαρότητας.