26662 - Σκακιέρα Manhattan

Ν. Λυγερός

Σκακιέρα Manhattan
επιλέξαμε
για να ζήσουμε
αποστολή
που κανένας
δεν είχε
φανταστεί
πριν δούμε
τον ποταμό
κάτω από την ελευθερία
του πύργου
που έβλεπε
την ουσία
και τους μάρτυρες
που έχασαν
άδικα
τη ζωή τους
λόγω χτυπήματος
βαρβαρότητας
αλλά τώρα
η αντίσταση
ζει και πάλι.