26681 - Το πνεύμα του Καραθεοδωρή

Ν. Λυγερός

Το πνεύμα του Καραθεοδωρή
δεν αγοράζεται
αλλά ακολουθείται
κι εφαρμόζεται
στην πόλη
έτσι τα παλιά κτίρια
που μοιάζουν
σαν θεατρικά
που δεν έπαιξε
κανένας
εδώ και καιρό
ανεβαίνουν
και πάλι
για να ζήσουμε
μέσα τους
στοιχεία
της ιστορίας
που χαρακτηρίζουν
την πορεία
του μέλλοντος
ανάμεσα
στις μνήμες
του παρελθόντος.