26683 - Από τη βιβλιοθήκη

Ν. Λυγερός

Από τη βιβλιοθήκη
του Μουσείου Καραθεοδωρή
θ’ απελευθερωθούν
τα βιβλία
με το πνεύμα
του Καραθεοδωρή
δίχως τσιγκουνιά
αφού ήθελε
πάντα να βοηθά
όλους τους ανθρώπους
που είχαν
ανάγκη
να μάθουν
γνώσεις
για να ζήσουν
ελεύθεροι
πέρα
από τα όρια
των περιορισμών
της κοινωνίας
γιατί επιτρέπεται
τελικά
η υπέρβαση.