26684 - Η ανάπλαση

Ν. Λυγερός

Η ανάπλαση
του χώρου
του Μουσείου
Καραθεοδωρή
δεν είναι μόνο
η επιστροφή
στην ουσία
αλλά ταυτόχρονα
ο πολλαπλασιασμός
με τη μέθοδο
του Χριστού
που δεν ήθελε
να ξεχάσει
κανέναν
όταν υπάρχει
ανάγκη
έτσι η έρημος
θα έχει
όαση
πολιτισμού
που θα φωτίζει
και τον ουρανό.