26724 - Άσκηση II στο Σκάκι με πνεύμα του Go

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Άσκηση: Σε πόσες κινήσεις ο Ίππος πάει από το β2 στο η7;

Επίλυση: * Ορίζοντας 1: γ4 και δ3

* Ορίζοντας -1: ε6 και ζ5

Λόγω μιας κίνησης στο δ6 ή στο ζ4
έχουμε μονοπάτι με 4 κινήσεις: β2, δ3, ζ4, ε6, η7.
Οι δύο ορίζοντες είναι περιοχές του τύπου Go.
Και δεν ξεχωρίζονται από το μαγικό τετράγωνο □ .