26728 - Με τη σκακιέρα

Ν. Λυγερός

Με τη σκακιέρα
ανακαλύψαμε
το πνεύμα
του go
που επηρεάζει
στρατηγικά
την τακτική
γιατί ανοίγει
παράθυρα
του κόσμου
εκεί όπου
έβλεπες
μόνο τείχη
διότι το πλέγμα
αγγίζει
το νευρωνικό
δίκτυο
του μυαλού σου
που χαίρεται
ν’ αγκαλιάζει
την καινοτομία
που αλλάζει
τον κόσμο.