26736 - Στην Κομοτηνή

Ν. Λυγερός

Στην Κομοτηνή
βλέπεις
σιγά σιγά
ότι γίνεται
η πηγή
για το έργο
του Καραθεοδωρή
αφού άλλοι
δεν μπορούν
να παράγουν
έργο
εποικοδομητικό
για να ξεφύγουν
από την μιζέρια
της κοινωνίας
με το πνεύμα
του Καραθεοδωρή
που συνέχισε
τον αγώνα
για να βοηθήσει
τους ανθρώπους
που είχαν
ανάγκη.