26772 - Ο στόχος των τρομοκρατικών χτυπημάτων

Ν. Λυγερός

Ο στόχος των τρομοκρατικών χτυπημάτων είναι πολλαπλός. Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από την υλοποίηση της δολοφονικής αυτοκτονίας που δεν έχει σχέση με τις θυσίες μαχητών σε πλαίσιο πολέμου και γι’ αυτό το λόγο είναι απαράδεκτο. Το δεύτερο επίπεδο είναι η δειλία, αφού το χτύπημα αφορά αθώους που δεν μπορούν να αμυνθούν. Το τρίτο επίπεδο είναι η διάδοση του τρόμου μέσω των επιζώντων που πληροφορούν τους δικούς τους και μεγιστοποιούν τις επιπτώσεις των χτυπημάτων. Το τέταρτο επίπεδο είναι η δημιουργία φθοράς μέσα στο σύστημα της άμυνας που δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις περιπτώσεις. Το πέμπτο επίπεδο προκαλεί τριβές μεταξύ χριστιανικών και μουσουλμανικών πληθυσμών που συμβαίνουν εδώ και δεκαετίες, αλλά συμπεριφέρονται διαφορετικά σε κατάσταση κρίσης. Το έκτο επίπεδο μετά από αυτή την πόλωση, είναι η προσέλκυση φανατικών λόγω της τρομοκρατικής δράσης που λειτουργεί ως καταλύτης προπαγάνδας. Το έβδομο επίπεδο είναι η χειραγώγηση των υποψηφίων μαχητών μέσω της πλύσης εγκεφάλου και η απόκτηση ανθρώπινου δυναμικού σε μία περιοχή, όπου λόγω ακραίας αίρεσης υπάρχει έλλειψη. Το όγδοο επίπεδο είναι η τροφοδότηση της αλυσιδωτής δράσης για να υπάρξει αλλαγή φάσης και να δημιουργηθεί μια κρατική και μετά διεθνή οντότητα ικανή να κατακτήσει κατασπαράζοντας τους εχθρούς. Μόνο που σε όλα αυτά τα επίπεδα, οι βάρβαροι ξέχασαν ότι οι Δίκαιοι δεν πρόκειται να τους αφήσουν να δολοφονήσουν την Ανθρωπότητα κι ότι η αντεπίθεση έχει αρχίσει.