Εισαγωγή στα γνωστικά μαθηματικά. Introduction aux mathématiques cognitives

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Talks

“Εισαγωγή στα γνωστικά μαθηματικά. Introduction aux mathématiques cognitives”.
Κομοτηνή, Grèce 08/12/2005