26854 - Εννοιολογική ανάλυση της Κίνησης των 28 αφρικανικών Κρατών

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

  • Post Category:Articles

Στις 18 Ιουλίου 2016, μία νέα Κίνηση παρουσιάστηκε στον Πρόεδρο του Οργανισμού της Αφρικανικής Ένωσης, στο όνομα του Bénin, της Burkina Faso, του Burundi, του Cap Vert, των Comores, του Congo, της Côte d’Ivoire, του Djibouti, της Erythrée, της Gabon, της Gambie, της Ghana, της Guinée, της Guinée-Bissau, της Guinée-Equatoriale, της Libéria, της Libye, της République Centrafricaine, της République Démocratique du Congo, του Sao Tomé, της Sénégal, των Seychelles, της Sierra Leone, της Somalie, του Soudan, της Swaziland, του Togo, της Zambie. Αφορά άμεσα το μέλλον αυτής της διεθνούς δομής, όπου το Μαρόκο μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο δυναμικό που ανοίγει προοπτικές. Το περιεχόμενο αυτής της Κίνησης ορίζει τα ακόλουθα σημεία:

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα αυθεντικά ιδεώδη της αφρικανικής κατασκευής
Στην οποία το Μαρόκο έχει διαδραματίσει ένα ρόλο ουσιαστικό.

Β/ Πιστοί στις αρχές και τους σκοπούς της Αφρικανικής Ένωσης, ιδίως τη πραγματοποίηση μιας όλο και μεγαλύτερης ενότητας και σταθερότητας ανάμεσα στα αφρικανικά Κράτη, την υπεράσπιση της κυριαρχίας τους και της εδαφικής τους ακεραιότητας, την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ήπειρο, την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, σύμφωνα με την Χάρτα των Εθνών και τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων επιτρέποντας στην Ήπειρο να διαδραματίσει το ρόλο που είναι ο δικός της μέσα στη διεθνή οικονομία.

Παρατήρηση που επιβεβαιώνει τη διεθνή τοποθέτηση του συνόλου κι όχι μία εγγενή αναδίπλωση που δεν επιτρέπει εποικοδομητικές ανταλλαγές με τις άλλες ηπείρους.

Γ/ Εκφράζοντας τη λύπη για την απουσία του Βασιλείου του Μαρόκου από τις αρχές της Αφρικανικής Ένωσης και κατανοώντας τις ειδικές καταστάσεις κατά τις οποίες η «Λαοκρατική Αραβική Δημοκρατία της Σαχάρας» έγινε δεκτή στον Οργανισμό της Αφρικανικής Ένωσης.

Αυτό αποτελεί το σημείο κλειδί αυτής της Κίνησης και δείχνει με τρόπο συγκεκριμένο μία κατανόηση των γεγονότων που δεν λαμβάνει υπόψη μόνο τις αντίστοιχες θέσεις του καθένα αλλά παράλληλα της έννοιας της συνολικής ισορροπίας χωρίς να υποκύπτει σε τοπικούς επηρεασμούς που δεν έχουν νόημα για την Αφρικανική Ένωση.

Δ/ Καλωσορίζοντας με μεγάλο ενθουσιασμό το περιεχόμενο του ιστορικού Μηνύματος που εκφωνήθηκε από την Αυτού Εξοχότητας του Βασιλιά MOHAMMED VI, Βασιλιά του Μαρόκο στον Πρόεδρο της 27ης Συνόδου Κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης για διανομή μετά στους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων που συμμετέχουν.

Αυτό το ενδιάμεσο κάνει φανερή την έναρξη μιας αλλαγής φάσης.

1. Χαιρετίζοντας την απόφαση του Βασιλείου του Μαρόκο, ιδρυτικού μέλους του Οργανισμού της Αφρικανικής Ένωσης και του οποίου η ενεργή συνεισφορά στην σταθερότητα και στην ανάπτυξη της Ηπείρου είναι ευρέως αναγνωρισμένη να ενσωματώσει την Αφρικανική Ένωση και προτίθεται να εργαστεί προς αυτή τη νόμιμη επιστροφή ώστε να είναι αποτελεσματική το συντομότερο δυνατό.

Εδώ βλέπουμε καθαρά τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον Οργανισμό Αφρικανικής Ένωσης και την Αφρικανική Ένωση έτσι ώστε η δεύτερη είναι η συνέχεια της πρώτης, για να επιτρέψει να δημιουργηθεί μια νέα συγκλίνουσα στρατηγική πάνω στην επανένταξη του Μαρόκο που δηλώνει τη θέλησή του καταδεικνύοντας την ανάγκη μιας καταστατικής αλλαγής που θα πρέπει να βασίζεται στα δύο τρίτα των μελών.

2. Αποφασίζουν να ενεργήσουν εν όψει της επόμενης αναβολής, της «Λαοκρατική Αραβική Δημοκρατία της Σαχάρας» από τις εργασίες της Αφρικανικής Ένωσης και όλων των οργάνων της έτσι ώστε να επιτρέψει στην Αφρικανική Ένωση να διαδραματίσει ένα ρόλο εποικοδομητικό και να συμβάλει θετικά στις προσπάθειες του ΟΗΕ για μία διευθέτηση τελική στην περιφερειακή διαμάχη στην Σαχάρα.

Η στρατηγική συνίσταται επομένως στο να είναι συνεπής με τη θέση των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την ουδετερότητα των Κρατών μελών, χωρίς να μένουν σε θέσεις που δεν έχουν πια συνέπεια με τις αλλαγές που γίνονται.