2689 - Ακόμα και δίχως φτερά

N. Lygeros

Χωρίς αγάπη και χαρά 
τα τέρατα δεν πεθαίνουν 
για ν’ αντέξουν τις φωτιές 
και τις πληγές της κοινωνίας 
που φτύνει τα νεκρά περιστέρια. 
Ακόμα και δίχως φτερά 
θα παλέψουν για να φέρουν 
την ανθρωπιά του μέλλοντος.