27008 - Οι τρεις μαθήτριες

Ν. Λυγερός

Αν δεν πιστεύεις
ότι οι μαθήτριες
μάθαιναν
go
από παλιά
αρκεί
να θαυμάσεις
πίνακα
της εποχής
για να δεις
την αλήθεια
χωρίς ανάγκη
της πίστης
και μετά
με την πίστη
θα ακούσεις
τη διδασκαλία
με τρόπο
εντελώς
διαφορετικό
είπε
ο Δάσκαλος.