27025 - Από το αίτημα στην απόσυρση

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Το αίτημα και η απόσυρση μοιάζουν αντίθετα όταν πρόκειται για τη λίστα των μη αυτόνομων εδαφών κι ωστόσο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιες αποφάσεις εξαρτώνται άμεσα από το πλαίσιο της εποχής. Έτσι ενώ αυτό αλλάζει και οι δύο περιπτώσεις δεν έχουν τίποτα το κοινό, είναι απαραίτητο να επανεξετάσουμε το σύνολο της πολιτικής της. Επιπλέον αν μία δομή είναι ειδικευμένη σε μία αρμοδιότητα, η δράση της δεν έχει νόημα παρά μόνο σε αυτό το πλαίσιο. Είναι που για αυτόν τον λόγο που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να εξετάσουμε το αρχικό πλαίσιο για να εξηγήσουμε μια δράση και να την συγκρίνουμε με τις σημερινές συνθήκες, ώστε να γίνει η στρατηγική επιλογή προκειμένου να δημιουργηθεί μια επίλυση όχι για μια σύγκρουση αλλά για ένα χάσιμο χρόνου που μοιάζει όλο και περισσότερο με μία σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού μέσα σε μία παράλογη κατάσταση. Σίγουρα κάποιοι θα είναι απρόθυμοι ειδικά αν έχουν επενδύσει χρόνο σε μία κατεύθυνση. Μόνο αν έχουν πραγματικά επίγνωση της αξίας της στρατηγικής θα αλλάξουν άποψη και θα συνεισφέρουν στην αλλαγή φάσης.