27224 - Με το ύφος

Ν. Λυγερός

Με το ύφος
του Einstein
συνεχίζουμε
το έργο
γιατί ξέρουμε
ότι ποτέ
δεν έδινε
σημασία
στην εκπαίδευση
κι έδινε έμφαση
μόνο στην Παιδεία
αφού αυτή
ήταν ικανή
να παράγει
ανθρώπους
που αγαπούν
την Ανθρωπότητα
και είναι
στυλοβάτες
μετά
την υπέρβαση
τη νοητική.