27321 - Κάθε Masterclass

Ν. Λυγερός

Κάθε Masterclass
σε αλλάζει
όλο και πιο βαθιά
γιατί σου αναλύει
όλον τον κόσμο
της Ανθρωπότητας
με το βλέμμα
των Δασκάλων
πέρα των κοινωνιών
αφού αυτοί λειτουργούν
μόνο ως Υπηρέτες
του ίδιου αγώνα
έτσι ανακαλύπτεις
ένα άλλο σύμπαν
παράλληλο
με το δικό σου
στο οποίο έχεις
πάντα πρόσβαση
αν ακολουθείς
το μονοπάτι
που χτίζει το φως
γι’ αυτόν τον λόγο
μη φοβάσαι
και στο σκοτάδι
θα είμαστε μαζί
ακόμα κι αν εσύ
δεν το βλέπεις
αρχικά.