Μέθοδος και κρυπτοσύστημα των ελλειπτικών καμπύλων. Méthode et cryptosystème des courbes elliptiques.

Ν. Λυγερός

“Μέθοδος και κρυπτοσύστημα των ελλειπτικών καμπύλων. Méthode et cryptosystème des courbes elliptiques.” Département d’informatique de l’université d’Athènes, Grèce 28/05/2004. –Abstract