27518 - Στην ισπανική παρτίδα

Ν. Λυγερός

Στην ισπανική παρτίδα
του 1561
μελετήσαμε
την άμυνα Βερολίνου
προς τιμή
του τείχους
που κρατά γερά
και σε αυτή
την επιθετική
προσέγγιση
διότι υπάρχει
και κείμενο
της Göttingen
που έλεγε
και άλλα
στοιχειά
ακόμα πιο παλιά
που δεν ξεχάσαμε.