Εισαγωγή στα Αποτελεσματικά Μαθηματικά.

Ν. Λυγερός

“Εισαγωγή στα Αποτελεσματικά Μαθηματικά.” TΕΙ Αθήνας 20/10/2004.

Μέσω κατασκευαστικών παραδειγμάτων στους τομείς της άλγεβρας (υπερομάδες τάξης 3), της θεωρίας αριθμών (διαδοχικοί πρώτοι αριθμοί σε αριθμητική πρόοδο και αριθμοί Erdös-Woods), της θεωρίας γραφημάτων (posets και μεικτά μοντέλα), της κρυπτογραφίας (ελλειπτικές καμπύλες) και της συνδυαστικής (εικασία SSU) θα επιχειρήσουμε μία γνωστική και πανοραμική εισαγωγή στο πεδίο των αποτελεσματικών μαθηματικών όπου ο υπολογιστής δεν είναι πια μόνο ένα εργαλείο αλλά η ιδιομορφία μίας νοόσφαιρας.

Αναφορές

SSU_7 (Lygeros 1991), P_12 (Chaunier, Lygeros 1991), P_13 (Chaunier, Lygeros 1992), CPN=8 (Dubner, Forbes, Lygeros, Mizony, Zimmermann 1997), CPN=9, CPN=10 (Dubner, Forbes, Lygeros, Mizony, Zimmermann 1998), p54 (Lygeros, Mizony 1999), P_14 (Lygeros, Zimmermann 2000), CEW_6, CEW_7, CEW_8, CEW_9 (Lygeros 2001), SSU_8 (Bayon, Lygeros 2001), SSU_9, SSU_10 (Bayon, Lygeros, Sereni 2002), MM_6, MM_7, MM_8, MM_9 (Bayon, Lygeros, Sereni 2002), H_3 (Bayon, Lygeros 2004)