27545 - Ανθρώπινη σχέση

Ν. Λυγερός

Ανθρώπινη σχέση
έχει δημιουργηθεί
με το Μαρόκο
και τις επαρχίες
του Νότου
διότι όλοι
αγωνιζόμαστε
για την απελευθέρωση
ενός λαού
που προστατεύει
τους αθώους
από τους βάρβαρους
που εξακολουθούν
να τρομοκρατούν
με τη βία
κάθε άνθρωπο
που θέλει
να ζήσει
ελεύθερος
ανεξάρτητος
από τον ζυγό
της τυραννίας.