Χαρακτηριστικά των ελλειπτικών κρυπτοσυστημάτων. Caractéristiques des cryptosystèmes elliptiques.

Ν. Λυγερός

” Χαρακτηριστικά των ελλειπτικών κρυπτοσυστημάτων. Caractéristiques des cryptosystèmes elliptiques.”
Σεμινάρια θεωρίας αριθμών και διακριτών μαθηματικών. Séminaire de théorie des nombres et de mathématiques discrètes. Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Département de mathématiques de l’Université de Thessalonique. 24/11/2004.

Close Menu