27601 - Μάθε τα κάστρα

Ν. Λυγερός

Μάθε τα κάστρα
στο Shogi
αν θέλεις
πραγματικά
να παίξεις
αλλιώς θα εκτεθείς
δίχως άμυνα
και η πρώτη
επίθεση
που θα δεχτείς
θα είναι
και η τελευταία
για σένα
αφού θα αντιληφθείς
ότι πρόκειται
για αυτοκτονία
να μην ξέρεις
πολιορκητική
για το μέλλον.