27789 - Πού θα πας ταξίδι;

Ν. Λυγερός

Σ: Πού θα πας ταξίδι;
Φ: Δεν πάω ταξίδι.
Σ: Δεν θα φύγεις;
Φ: Θα φύγω.
Σ: Πού θα πας λοιπόν;
Φ: Στην Ελβετία
Σ: Αυτό δεν είναι ταξίδι;
Φ: Όχι, βέβαια.
Σ: Τι είναι τότε;
Φ: Αποστολή.
Σ: Και ποια είναι η διαφορά;
Φ: Το ταξίδι είναι για τουρισμό.
Σ: Και η αποστολή;
Φ: Έχει σκοπό.
Σ: Για ποιο λόγο;
Φ: Λειτουργεί με το Έργο.
Σ: Πες το ότι θα βρεις τον Δάσκαλο εκεί.
Φ: Μα αλλιώς δεν θα πήγαινα.
Σ: Έπρεπε να υπάρχει στόχος.
Φ: Πάντα.
Σ: Τώρα κατάλαβα, είναι όντως μεγάλη διαφορά.
Φ: Και κάνει τη διαφορά…
Σ: Μόλις επιστρέψεις, πες μου πώς τα πήγατε.