Το παιχνίδι ως μαθηματική σκέψη. Le jeu en tant que pensée mathématique.

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Talks

“Το παιχνίδι ως μαθηματική σκέψη. Le jeu en tant que pensée mathématique.” Δημοτικό Κάμπου. Κάμπος, Κύπρος, 20 Φεβρουαρίου 2003. – Talks