27826 - Η ηχογράφηση

Ν. Λυγερός

Η ηχογράφηση
για τη Νότια Κορέα
είναι δείγμα
αλτρουισμού
αφού δεν έχει
καμιά σχέση
με την απόσταση.
Έτσι, αυτή
η πράξη
αλλάζει
την πορεία
του μέλλοντος
και δημιουργεί
διότι άνοιξε
διακλάδωση
και υπήρξε
επιλογή.
Τώρα
η βοήθεια
των αθώων
έχει νόημα
και για τον μικρό
μαθητή.