Ανοιχτά μαθηματικά προβλήματα και γνωστικές ερμηνείες. Problèmes mathématiques ouverts et inteprétations cognitives

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Talks

“Ανοιχτά μαθηματικά προβλήματα και γνωστικές ερμηνείες. Problèmes mathématiques ouverts et inteprétations cognitives”
2ο Λύκειο Αιγίου. Αίγιο, Ελλάδα, 01/04/2003.