27916 - Η συμβολή

Ν. Λυγερός

Η συμβολή
του Μαρόκου
για το θέμα
της κλιματικής
αλλαγής
είναι σημαντική
με την έννοια
ότι λειτουργεί
καταλυτικά
για να βοηθήσει
στην καταπολέμηση
των προβλημάτων
του περιβάλλοντος
έτσι δείχνει
επί του πρακτέου
πώς λειτουργεί
στο πλαίσιο
της ενέργειας
που σέβεται
τον πλανήτη
λόγω αλληλεγγύης
μεταξύ των λαών
που σκέφτονται
τον πλανήτη.