Γνωστικά Μαθηματικά και ερευνητική σκέψη. Mathématiques cognitives et apprentissage heuristique.

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Talks

” Γνωστικά Μαθηματικά και ερευνητική σκέψη. Mathématiques cognitives et apprentissage heuristique.”
Μαθηματική Εταιρεία, Άργος 02/07/2003.