27982 - Κοίταξε

Ν. Λυγερός

Κοίταξε
τις εικόνες
των Χριστιανών
που καταπατούν
στη Βόρεια Κορέα
οι κομμουνιστές
και σκέψου
τι θέλουν
να κάνουν
κάθε φορά
που έχουν
την εξουσία
αφού οι άνθρωποι
δεν είναι τίποτα
γι’ αυτούς
και μπορούν
να τους αφανίσουν
όποτε θέλουν
αρκεί
να ζήσει
το σύστημα
της βαρβαρότητας.