28103 - Ο κώδικας 3141

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα αγγλικά Βασιλική Τσατσαμπά

Ο κώδικας 3141
είναι μόνο
το σημείο έναρξης
της θέσης μας
στη σκακιέρα
αλλά τώρα έχουμε
επίσης το goban
και το shogiban
για να ετοιμάσουμε
τις κινήσεις μας
γι’ αυτό περίμενε
να δεις
το επόμενο στάδιο
της αποστολής
μας
για την Ανθρωπότητα.