2814 - Μουσικά ερωτήματα

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Μαθητής – Δεν αντιλαμβάνομαι τίποτα από μουσική.
Δάσκαλος – Θα πρέπει να ακούς, όχι ν’ αντιλαμβάνεσαι.
Μαθητής – Νομίζω ότι το αυτί μου είναι αναίσθητο.
Δάσκαλος – Πρέπει πρώτα να χτίσεις τη σκέψη σου. Πρέπει να προετοιμάσεις τον εαυτό σου να λάβει.
Μαθητής – Έδωσα τα πάντα για αυτό.
Δάσκαλος – Τότε πρέπει να ξαναρχίσεις από την ουσία.
Μαθητής – Μα πώς;
Δάσκαλος – Πρέπει να διαβάσεις …
Μαθητής – Να μάθω πριν κατανοήσω;
Δάσκαλος – Να κατανοήσεις πώς να μαθαίνεις …
Μαθητής – Μα θα μου πάρει όλη τη ζωή!
Δάσκαλος – Δεν θα χρειαστείς άλλη.
Μαθητής – Τι πρέπει να ακούω;
Δάσκαλος – Πρώτα από όλα τη σιωπή.
Μαθητής – Τη σιωπή;
Δάσκαλος – Στη συνέχεια, τις νότες της σιωπής.
Μαθητής – Δεν καταλαβαίνω.
Δάσκαλος – Τέλος τη σιωπή των νοτών.